MEER OOR MY

Ek was nog altyd mal oor wiskunde, probleemoplossing en die toepassing van wiskunde. Dit is my passie om om ander te help wat daarmee sukkel, of die wat nie sukkel nie en nog meer wil leer en beter verstaan. Wiskunde is so vervleg met ons lewens dat mens dit soms nie eers raaksien nie. Ek glo dat enigeen wiskunde kan doen, party neem net langer om ‘n idee te snap! Ander het een of ander tyd iets gemis, so die boustene is nie daar nie. Ongelukkig is ons in ‘n sisteem waar daar net te veel leerders in ‘n klaskamer is, sodat daar nie genoeg tyd toegelaat word sodat elke individu suksesvol kan te wees nie.

Hier volg ‘n kort, onvolledige en informele CV van my wiskunde ondervinding en kwalifikasies:

1968: Matrikuleer te Die Hoërskool Wonderboom.

1969-1971: Voorgraadse studies by Universiteit van Pretoria – Vakke: Wiskunde I, II & III, Fisika I, Toegepaste Wiskunde I, Wiskundige Statistiek I & II asook Rekenaarwetenskap I & II (tot op 3e jaar vlak).

1972- 1989: Buitenasienwerk (Calculus en Lineêre Algebra) by die Departement Wiskunde, UNISA (terwyl my kinders klein was), asook later Rekenaarwetenskap (by Departement Rekenaarwetenskap) te UNISA. Ek het al te saam twaalf jaar hier deeltyds gewerk en het ook met werkswinkels gehelp en dikwels studente telefonies moes help met hul wiskunde probleme. 

1972- 1989: Aflos wiskunde-onderwyseres by hoërskole (sowel as 3 maande by ‘n laerskool en ook by ‘n skool met lee-gestremdhede). 1985: Aflos dosent by OKVO om onderwysers op te lei in wiskunde. 1987: Verwerf my Hoër Onderwys Diploma (Wiskunde en Rekenaarswetenskap) aan UNISA

1989-2016: Begin in ‘n nuwe pos by die Departement van Wiskunde, Univerisiteit van Pretoria te werk skryf in vir ‘n honeurs graad in Toegepaste Wiskunde. 1992: Behaal my BSc Honeursgraad (Toegepaste Wiskunde), Aanvanklik doen ek tegniese werk asook tutorklasse in wiskunde en later begin ek eerstejaars wiskunde doseer. Ek behaal my Meestersgraad in Wiskunde Onderwys in 2004. 

Ek onderrig suiwer wiskunde en later Ingenieurswiskunde (op eerstejaars vlak) tot einde 2005 en vanaf 2006 tot en met 2007 die verlengde wiskunde program vir die Fakulteit vir Natuur en Landbou. 

2008 -2016: Dosent aan die Fakulteit Ingenieurswese en Bou-omgewing vir die Verlengde Program vir Ingenieurswese (ENGAGE).

2017: Los af as onderwyseres by Loretta Convent High School vir drie maande. Wiskunde Graad 9 tot 12.

2018: Deeltydse aflos dosent/tutor by Departement Wiskunde UP (eerste semester) en by ENGAGE wiskunde (tweede semester).

1975: Deeltyds ekstra wiskundeklasse tuis, wanneer ookal my skedule dit toegelaat het.

Onderrig:

Tersiêre ervaring: Universiteit van Pretoria 26 jaar – suiwer wiskunde, ingenieurs wiskunde, programmering ander rekenaarvaardighede.

Tersiêre ervaring: UNISA 12 jaar -wiskunde en rekenaarwetenskap

Sekondêre ervaring –12 jaar-Aflos- wiskunde onderrig, deeltyds en tydelik in dieselfde tydperk as UNISA se onderrig

Ekstra wiskundeklasse tuis, deeltyds vanaf 1975.

Kwalifikasies

2004: MSc (Wiskunde onderrig)

1992: BSc Honeurs (Toegepaste wiskunde)

1987: HOD (Wiskunde en Rekenaarswetenskap)

1972: BSc (Wiskunde en Rekenaarwetenskap)

My volledige CV is in Engels beskikbaar (op aanvraag).